Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest właściciel platformy Rentifer, osoba fizyczna – Rafał Zamorski, zamieszkały w Krakowie przy ul. Mitkowskiego 4, operator internetowej platformy usługowej dostępnej pod adresem www.rentifer.pl (dalej Rentifer) zwany dalej Administratorem;

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia postanowień wynikających z zawartej umowy pomiędzy Tobą a właścicielem platformy Rentifer, w tym do:
 • realizacji umów zawartych pomiędzy Tobą a innymi użytkownikami Rentifer
 • • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy Rentifer, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od wynajmu (nie na obecnym etapie)
 • • realizacji umów ubezpieczenia w ramach Programu Ochrony Wynajmu, jeżeli uczestniczysz w tym programie (program obecnie nieaktywny)
 • obsługi reklamacji i roszczeń wobec Rentifer lub innych użytkoników
 • kontaktu z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, a także obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz

Dodatkowo, przetwarzamy Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celach wskazanych poniżej na podstawie uzasadnionego interesu właściciela platformy Rentifer:
 • • monitorowanie aktywności Twojej i innych użytkowników np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert i analiza aktywności na platformie
 • wsparcie dla usług płatności internetowych
 • wsparcie dla usług ubezpieczenia wynajmowanego towaru
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Rentifer
 • prowadzenie analiz statystycznych
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • Zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
 • Organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w dowolnym momencie wycofać. Zrobisz to zgłaszając nam swoje żądanie na adres ochronadanych@rentifer.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane będą udostępniane innym użytkownikom platformy (tylko stronom transakcji)w celu realizacji usługi wynajmu, na którą zawierasz umowę na platformie Rentifer oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli zapewniającym usługi płatnicze oraz ubezpieczeniowe, wykonującym usługi konsultingowe lub audytowe, wspierającym promocję ofert i współpracującym w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane organom publicznym walczącym z łamaniem prawa, oszustwami i nadużyciami.

Jeżeli wyrazisz zgodę możemy udostępnić Twoje dane firmom współpracującym z Rentifer w związku z promocjami i innymi akcjami marketingowymi przeprowadzanymi dla użytkowników platformy usługowej Rentifer, z którymi platforma nawiązała współpracę w zakresie świadczenia na ich rzecz usług reklamowych.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez cały okres obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a więc do momentu rozwiązania umowy przez jedną ze stron, a także po jej zakończeniu, w określonych przypadkach, w celach:
 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • Wykonania obowiązkow wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • Archiwizacyjnych i statystycznych

Dane przechowujemy maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Podczas korzystania z platformy będziemy w szczególności przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko – niezbędne do bezpiecznej realizacji usługi (nie na obecnym etapie)
 • Adres zamieszkania - niezbędne do bezpiecznej realizacji usługi (nie na obecnym etapie)
 • Numer telefonu – powiadamiamy SMS-em o zainteresowaniu Najemcy Twoją ofertą lub złożeniu Ci oferty przez wynajmującego (nie na obecnym etapie)
 • Adres e-mail – poprzez pocztę elektroniczną wysyłamy potwierdzenia zawarcia umowy, publikacji ogłoszenia, kontaktujemy się z Tobą a także przesyłamy informacje handlowe jeśli wyraziłeś na nie zgodę
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regione z którego następuje połączenie).
 • Cookies – Rentifer wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Użytkownik może zgodzi się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, może wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w załączniku nr 4.
 • Oraz inne dane wymagane do prawidłowego wykonania umowy pomiędzy Tobą, innymi użytkownikami i Rentifer.

Jakie masz prawa wobec Rentifer w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Zapewniamy wszystkie Twoja prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania ich oraz usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tegu celu lub przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją.


Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Przekazałeś je nam podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi na platformie Rentifer.


Gdzie możesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: ochronadanych(małpa)rentifer.pl